Why, when and how to use Lung Ultrasound at Point of Care

Why, when and how to use Lung Ultrasound at Point of Care

Ứng dụng siêu âm phổi trong hồi sức cấp cứu: Vì sao, khi nào và làm thế nào.

In the last decade, lung ultrasound has emerged as a new imaging application of sonography. From its traditional assessment of pleural effusions and masses, lung ultrasound has moved towards the approach of imaging the pulmonary parenchyma, mainly as a point-of-care technique. Although limited by the presence of air, lung ultrasound has proved to be useful in the evaluation of many different acute and chronic conditions, from cardiogenic pulmonary edema to acute lung injury, from pneumothorax to pneumonia, from interstitial lung disease to pulmonary infarctions and contusions. Lung ultrasound is quick to perform, portable, repeatable, non-ionizing, and therefore suitable for a meaningful evaluation in many different settings, both inpatient and outpatient, in both acute and chronic conditions.

In this live webinar we will share more on why, when and how to use lung ultrasound at the point of Care. In the next few years, point-of-care lung ultrasound is likely to become increasingly important in many different clinical settings, from the emergency department to the intensive care unit, from cardiology to pulmonology and nephrology wards.


Trong thập kỷ qua, siêu âm phổi đã trở thành một ứng dụng mới trong siêu âm. Từ cách đánh giá truyền thống cho tràn dịch màng phổi và các khối u ở phổi, siêu âm phổi đã chuyển sang hướng tiếp cận hình ảnh nhu mô phổi, chủ yếu với kỹ thuật siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Mặc dù bị hạn chế bởi khí trong phổi, siêu âm phổi đã chứng minh được tính hữu ích trong việc đánh giá nhiều bệnh lý cấp tính và mãn tính khác nhau, từ phù phổi cấp do tim đến tổn thương phổi cấp, từ tràn khí màng phổi đến viêm phổi, từ bệnh phổi kẽ đến nhồi máu phổi và dập phổi. Siêu âm phổi là một thăm khám được thực hiện nhanh chóng, ở mọi nơi, có thể lặp lại nhiều lần, không gây ion hóa, và do đó phù hợp cho việc đánh giá ở nhiều môi trường khác nhau, cả nội viện và ngoại viện, cho các bệnh lý cấp tính và mãn tính.

Vì sao, khi nào và làm thế nào thực hiện siêu âm phổi trong hồi sức cấp cứu sẽ được chia sẻ nhiều hơn trong chương trình hội thảo trực tuyến này. Trong vài năm tới, tầm quan trọng của siêu âm phổi trong hồi sức cấp cứu sẽ ngày càng được nâng cao ở nhiều môi trường lâm sàng khác nhau, từ khoa cấp cứu đến khoa hồi sức tích cực, từ khoa tim mạch đến khoa phổi và khoa thận.

Course information

Speaker

Dr Luna Gargani

Date

24 Oct 2020

Time

14:00 - 15:30 (GMT+07:00) Ho Chi Minh

Status

Registration Closed

Registration Fee

Free

Seats Available

-

Summary

2:00 PM - 3:30 PM VT (UTC+7)

Agenda

01:55 pm - 02:00 pm Enter webinar
02:00 pm - 02:05 pm Welcome and opening
02:05 pm - 02:20 pm Lung Ultrasound
02:20 pm - 03:00 pm Clinical application of lung ultrasound
03:00 pm - 03:10 pm Lung ultrasound to diagnose COVID-19 Pheumonia
03:10 pm - 03:20 pm Case study of lung ultrasound at POC
03:20 pm - 03:28 pm Q&A
03:28 pm - 03:30 pm Wrap up

About speaker

Dr Luna Gargani

Dr Luna Gargani works at the Institute of Clinical Physiology of the National Research Council in Pisa as a cardiologist and clinical researcher in the field of cardiovascular imaging and point-of-care echo.

She is member of the Expert Committee that wrote the first International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Her experience in lung ultrasound is not only in heart failure, but also with patients on dialysis, rheumatic and pulmonary disease.

TS. BS. Luna Gargani hiện đang làm việc tại Viện Sinh Lý Lâm Sàng của Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia ở Pisa với tư cách là bác sĩ tim mạch và là nhà nghiên cứu lâm sàng trong lĩnh vực tim mạch và siêu âm trong hồi sức cấp cứu.

TS. BS. Luna Gargani là một trong những thành viên thuộc Ủy Ban Chuyên Gia đã viết các khuyến nghị ở tầm quốc về siêu âm phổi trong hồi sức cấp cứu dựa trên các bằng chứng lâm sàng. Kinh nghiệm siêu âm phổi của cô không chỉ dừng ở đánh giá các bệnh nhân suy tim mà còn đánh giá cả các bệnh nhân bệnh thấp tim và bệnh phổi.